आजचे Aurangabad (औरंगाबाद) जिल्ह्यातील बाजारभाव दि. 5 June 2023