आजचे Buldhana (बुलढाणा) जिल्ह्यातील बाजारभाव दि.5 June 2023