आजचे Chandrapur (चंद्रपूर) जिल्ह्यातील बाजारभाव दि.30 January 2023