आजचे Chandrapur (चंद्रपूर) जिल्ह्यातील बाजारभाव दि.5 June 2023