आजचे Dhule (धुळे) जिल्ह्यातील बाजारभाव दि. 30 January 2023