आजचे Beed (बीड) जिल्ह्यातील बाजारभाव दि.30 January 2023