आजचे अद्रकचे बाजार भाव दि.19 July 2024 - संपूर्ण महाराष्ट्र
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
2.5/5 - (80 votes)

आजचे आले (अद्रक) बाजारभाव Adrak Bazar Bhav Ginger Market Rate Today

थांबा!
आपल्यासाठी महत्वाची सूचना.

 जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर खाली दिलेल्या रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल.

तुम्ही मोबाईलवर बाजारभाव पहात असाल तर टेबलला उजव्या बाजूने सरकवायला/स्क्रोल करायला विसरू नका

– Team BajarBhav.in

Refresh

शेतमाल: आले 22/5/2024 दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
22/05/2024
जळगावक्विंटल130400060005000
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल16450085006500
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल20105001150011000
श्रीरामपूरक्विंटल13340075004500
साताराक्विंटल7500080006500
राहताक्विंटल47000120008500
नागपूरलोकलक्विंटल720750095009250
मुंबईलोकलक्विंटल6368000110009500
कराडलोकलक्विंटल15800095009500
कामठीलोकलक्विंटल48000100009000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/05/2024
अकलुजक्विंटल10600090008000
श्रीरामपूरक्विंटल45300085007000
राहताक्विंटल35000120008500
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल1580001200010000
पुणेलोकलक्विंटल4494000100007000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल44500060005500
मुंबईलोकलक्विंटल8328500110009750
कामठीलोकलक्विंटल78000100009000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/05/2024
अकलुजक्विंटल10700095009000
अहमदनगरक्विंटल8400090006500
जळगावक्विंटल70400080006000
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल14250065004500
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल1895001100010500
श्रीरामपूरक्विंटल35350070006500
राहताक्विंटल380001200010000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल1389000100009500
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल1580001200010000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल3800080008000
नागपूरलोकलक्विंटल480750095009000
कराडलोकलक्विंटल1595001000010000
वाईलोकलक्विंटल980001200010000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/05/2024
अकलुजक्विंटल9700095008000
अकोलाक्विंटल1708000100009000
जळगावक्विंटल160440055005000
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल20100001150011000
श्रीरामपूरक्विंटल11320090007500
राहताक्विंटल480001200010000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल138110001200011500
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल480001200010000
पुणेलोकलक्विंटल429400090006500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल19500070006000
मुंबईलोकलक्विंटल54095001150010500
इस्लामपूरलोकलक्विंटल3400070005650
कामठीलोकलक्विंटल28000100009000
हिंगणालोकलक्विंटल1100001000010000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/04/2024
राहताक्विंटल58000120310000
पुणेलोकलक्विंटल466300080005500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल30600070006500
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/04/2024
अकोलाक्विंटल11590001100010000
जळगावक्विंटल40400070005500
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल18300080005500
श्रीरामपूरक्विंटल30320089005500
राहताक्विंटल2120001200012000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल39000100009500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल35500070006000
कराडलोकलक्विंटल9700080008000
वाईलोकलक्विंटल88000100009000
कामठीलोकलक्विंटल1700090008000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/04/2024
अकलुजक्विंटल10700090008000
अहमदनगरक्विंटल115000110008000
जळगावक्विंटल180400070006000
पाटनक्विंटल3250035003000
मंचरक्विंटल114000100007500
श्रीरामपूरक्विंटल59320089005500
पलूसक्विंटल1500060005500
राहताक्विंटल3100001500012500
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3700075007250
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल226000110008500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल40600070006500
मुंबईलोकलक्विंटल130685001200010250
इस्लामपूरबाजार समिती
जात/प्रत
परिमाण
आवक
कमीत कमी दर
जास्तीत जास्त दर
सर्वसाधारण दर
26/04/2024
अकलुज

क्विंटल
10
7000
9000
8000
अहमदनगर

क्विंटल
11
5000
11000
8000
जळगाव

क्विंटल
180
4000
7000
6000
पाटन

क्विंटल
3
2500
3500
3000
मंचर

क्विंटल
11
4000
10000
7500
श्रीरामपूर

क्विंटल
59
3200
8900
5500
पलूस

क्विंटल
1
5000
6000
5500
राहता

क्विंटल
3
10000
15000
12500
कल्याण
हायब्रीड
क्विंटल
3
7000
7500
7250
सांगली -फळे भाजीपाला
लोकल
क्विंटल
22
6000
11000
8500
पुणे-मोशी
लोकल
क्विंटल
40
6000
7000
6500
मुंबई
लोकल
क्विंटल
1306
8500
12000
10250
इस्लामपूर
लोकल
क्विंटल
3
8000
8500
8200
वाई
लोकल
क्विंटल
6
6000
10000
8000
कामठी
लोकल
क्विंटल
5
8000
10000
9000
हिंगणा
लोकल
क्विंटल
2
8000
8000
8000
लोकलक्विंटल3800085008200
वाईलोकलक्विंटल66000100008000
कामठीलोकलक्विंटल58000100009000
हिंगणालोकलक्विंटल2800080008000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/04/2024
राहताक्विंटल46000120009000
पुणेलोकलक्विंटल526300080005500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल40500060005500
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/04/2024
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल14350078005650
श्रीरामपूरक्विंटल28500070006000
साताराक्विंटल8700090008000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल1389000100009500
अकलुजलोकलक्विंटल127500300009000
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल206000100008000
पुणेलोकलक्विंटल424400090006500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल53500080006500
नागपूरलोकलक्विंटल7206000100009000
कराडलोकलक्विंटल15600080008000
कामठीलोकलक्विंटल1700090008000
रत्नागिरीनं. २क्विंटल12100014001200
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/04/2024
साताराक्विंटल17700090008000
राहताक्विंटल75000120008500
पुणेलोकलक्विंटल668400090006500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल28500060005500
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/03/2024
अकलुजक्विंटल10450090007000
अकोलाक्विंटल15890001100010000
जळगावक्विंटल60500080006000
पाटनक्विंटल3250035003000
श्रीरामपूरक्विंटल29500070006000
राहताक्विंटल390001200010500
पुणेलोकलक्विंटल385400090006500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल72600080007000
इस्लामपूरलोकलक्विंटल5600090007500
वाईलोकलक्विंटल87000100008500
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/03/2024
अहमदनगरक्विंटल31300095006250
जालनाक्विंटल52150065003500
जळगावक्विंटल75600085007500
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल52400090006500
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल35120001230012100
श्रीरामपूरक्विंटल22400060005000
साताराक्विंटल6700090008000
राहताक्विंटल3100001200011000
हिंगणाक्विंटल1800080008000
रामटेकहायब्रीडक्विंटल8100001400012000
पुणेलोकलक्विंटल247400090006500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल62700080007500
नागपूरलोकलक्विंटल4807000100009250
मुंबईलोकलक्विंटल1173100001200011000
वाईलोकलक्विंटल88000100009000
कामठीलोकलक्विंटल1700090008000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/03/2024
अकलुजक्विंटल107000100008000
अकोलाक्विंटल3090001100010000
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल16250095006000
पाटनक्विंटल15150035002500
श्रीरामपूरक्विंटल28500070006000
साताराक्विंटल4700080007500
राहताक्विंटल3100001100010500
हिंगणाक्विंटल1120001200012000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल138800090008500
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3750080007750
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल369000105009750
पुणेलोकलक्विंटल240450090006750
नागपूरलोकलक्विंटल6005000100008750
मुंबईलोकलक्विंटल81990001100010000
कराडलोकलक्विंटल63700080008000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/03/2024
अहमदनगरक्विंटल33350094006450
जळगावक्विंटल60600070006500
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल16400070005500
साताराक्विंटल4700080007500
राहताक्विंटल3100001100010500
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3750080007750
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल108500105009500
पुणेलोकलक्विंटल277450090006750
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल33500060005500
मुंबईलोकलक्विंटल1045750095008500
कामठीलोकलक्विंटल1700090008000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/03/2024
कोल्हापूरक्विंटल1745001300900
अहमदनगरक्विंटल19850020001250
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल130500700600
खेड-चाकणक्विंटल332100015001300
श्रीरामपूरक्विंटल28100015001250
राहताक्विंटल425001250800
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल19100515001315
अकलुजलोकलक्विंटल2550015001000
पुणेलोकलक्विंटल2066100016001300
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल167001200950
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल23130017001500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल6825001000750
नागपूरलोकलक्विंटल1000120017001525
वाईलोकलक्विंटल7050015001000
कामठीलोकलक्विंटल32100020001500
पनवेलनं. १क्विंटल869200025002250
इस्लामपूरनं. १क्विंटल227001200900
नागपूरवैशालीक्विंटल500150020001875
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/03/2024
साताराक्विंटल15700085007500
राहताक्विंटल36000100008000
अकलुजलोकलक्विंटल8550080007000
पुणेलोकलक्विंटल442400090006500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल44500070006000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/03/2024
अहमदनगरक्विंटल105000100007500
जळगावक्विंटल150400070006000
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल30300080005500
श्रीरामपूरक्विंटल27400060005000
राहताक्विंटल3600090007500
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल129800090008500
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल48600095007750
नागपूरलोकलक्विंटल2406000100008250
कराडलोकलक्विंटल27750080008000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/03/2024
अहमदनगरक्विंटल31350075005500
अकोलाक्विंटल108000100009000
जळगावक्विंटल60350050004500
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल34200085005250
श्रीरामपूरक्विंटल25500070006000
साताराक्विंटल7700085007700
राहताक्विंटल3600080007000
हिंगणाक्विंटल2900090009000
अकलुजलोकलक्विंटल10700080007500
पुणेलोकलक्विंटल253300075005250
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल38500060005500
नागपूरलोकलक्विंटल4806000100009000
मुंबईलोकलक्विंटल598650090007750
कामठीलोकलक्विंटल6600080007000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/02/2024
जळगावक्विंटल36400050004500
श्रीरामपूरक्विंटल20500070006000
राहताक्विंटल3600080007000
पुणेलोकलक्विंटल322350070005250
नागपूरलोकलक्विंटल600500090008000
मुंबईलोकलक्विंटल718650090007750
वाईलोकलक्विंटल6600085007000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/02/2024
अहमदनगरक्विंटल31500075006250
अकोलाक्विंटल188700080007500
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल17400080006000
पाटनक्विंटल3250035003000
श्रीरामपूरक्विंटल28600070006500
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल159700080007500
नागपूरलोकलक्विंटल720500090008250
मुंबईलोकलक्विंटल413650085007500
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/02/2024
अकलुजक्विंटल13700080007500
जळगावक्विंटल150350055004000
जुन्नर – नारायणगावक्विंटल8500076006000
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल21250065004500
पाटनक्विंटल3250030002750
श्रीरामपूरक्विंटल25500080006500
राहताक्विंटल3600080007000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल29500060005500
नागपूरलोकलक्विंटल360500090008000
कामठीलोकलक्विंटल1700090008000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/02/2024
अहमदनगरक्विंटल32500080006500
साताराक्विंटल7550072006300
राहताक्विंटल6400080006000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल167800090008500
पुणेलोकलक्विंटल306300070005000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल21500070006000
नागपूरलोकलक्विंटल700500090008000
मुंबईलोकलक्विंटल1021700085007750
कराडलोकलक्विंटल15700075007500
कामठीलोकलक्विंटल5700090008000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/02/2024
अकलुजक्विंटल8600080007000
पाटनक्विंटल3250035003000
श्रीरामपूरक्विंटल21600080007000
राहताक्विंटल3600080007000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल138800090008500
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल20600090007500
पुणेलोकलक्विंटल216300075005250
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल50600070006500
मुंबईलोकलक्विंटल457600090007500
वाईलोकलक्विंटल8600070006500
कामठीलोकलक्विंटल1700090008000
रत्नागिरीनं. २क्विंटल24700080007500
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/02/2024
अकलुजक्विंटल12500080007000
साताराक्विंटल2550072006350
राहताक्विंटल3600080007000
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3750080007750
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल13600090007500
पुणेलोकलक्विंटल348300075005250
नागपूरलोकलक्विंटल480700090008500
मुंबईलोकलक्विंटल847700095008250
कामठीलोकलक्विंटल2700090008000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/01/2024
अहमदनगरक्विंटल21500075006250
अकोलाक्विंटल28700090008000
जळगावक्विंटल40400055004700
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल15300080005500
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल47800090008600
पलूसक्विंटल3650075007000
राहताक्विंटल4300080005500
हिंगणाक्विंटल2600060006000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल138800090008500
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल9600090007500
पुणेलोकलक्विंटल372300073005150
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल30600070006500
मुंबईलोकलक्विंटल925700095008250
इस्लामपूरलोकलक्विंटल4800090008550
कामठीलोकलक्विंटल18000100009000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/01/2024
अकलुजक्विंटल10550070006000
जुन्नर – नारायणगावक्विंटल5600072506500
साताराक्विंटल8500070006000
राहताक्विंटल3700085007700
पुणेलोकलक्विंटल670350075005500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल40500060005500
पलूसलोकलक्विंटल2600070006500
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
25/01/2024
अकलुजक्विंटल9600080007000
जळगावक्विंटल90300060004500
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल43300080005500
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल11820090008600
श्रीरामपूरक्विंटल11650090008000
साताराक्विंटल17500070006000
राहताक्विंटल6300080005500
हिंगणाक्विंटल1100001000010000
कल्याणहायब्रीडक्विंटल39000100009500
पुणेलोकलक्विंटल454300070005000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल37600080007000
नागपूरलोकलक्विंटल480700090008500
मुंबईलोकलक्विंटल694750095008500
वाईलोकलक्विंटल6500085006500
कामठीलोकलक्विंटल4700090008000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
22/01/2024
अकलुजक्विंटल15500070006000
जुन्नर – नारायणगावक्विंटल3600070006500
पुणेलोकलक्विंटल345300070005000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल48400060005000
वाईलोकलक्विंटल8600080007000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/01/2024
अकलुजक्विंटल15600080007000
अकोलाक्विंटल28700080007500
जळगावक्विंटल80300050004000
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल14300080005500
पाटनक्विंटल3250030002750
श्रीरामपूरक्विंटल11800090008500
राहताक्विंटल2800080008000
हिंगणाक्विंटल1900090009000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल168700090008000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल33600070006500
नागपूरलोकलक्विंटल360700085008125
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
13/01/2024
अकलुजक्विंटल10600080007000
श्रीरामपूरक्विंटल13800090008500
राहताक्विंटल3700080007500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल52700080007500
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/01/2024
अकोलाक्विंटल257600090008000
जळगावक्विंटल50300060004500
जुन्नर – नारायणगावक्विंटल14550070006000
पाटनक्विंटल3300040003500
मंचरक्विंटल23320075005350
श्रीरामपूरक्विंटल18700090008000
पलूसक्विंटल2650070006500
राहताक्विंटल3650080007200
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल168600080007000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल45500070006000
मुंबईलोकलक्विंटल708700095008250
पनवेलनं. १क्विंटल259000100009500
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/01/2024
अकलुजक्विंटल10700080007500
अकोलाक्विंटल125750090008000
जळगावक्विंटल90300050004000
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल12300070005000
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल20820092008800
पाटनक्विंटल3250035003000
श्रीरामपूरक्विंटल12800095009000
साताराक्विंटल3500070006000
राहताक्विंटल3800090008500
हिंगणाक्विंटल1400040004000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल138800090008500
पुणेलोकलक्विंटल361300070005000
मुंबईलोकलक्विंटल799750095008500
कामठीलोकलक्विंटल2700090008000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/01/2024
मंचरक्विंटल15100075104255
साताराक्विंटल10500070006000
राहताक्विंटल65000100007000
रामटेकहायब्रीडक्विंटल5100014001200
पुणेलोकलक्विंटल708300070005000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल75500080006500
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/01/2024
अकलुजक्विंटल10550075007000
अकोलाक्विंटल188750090008000
जळगावक्विंटल160400070005000
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल16860090008800
श्रीरामपूरक्विंटल138000100009000
राहताक्विंटल37000100008500
हिंगणाक्विंटल1800080008000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल150600090007500
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल15500080006500
पुणेलोकलक्विंटल508300070005000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल23700080007500
मुंबईलोकलक्विंटल1155650090007750
वाईलोकलक्विंटल8600090007500
कामठीलोकलक्विंटल18000100009000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/01/2024
अकलुजक्विंटल9700080007500
अकोलाक्विंटल74750090008000
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल9300070005000
श्रीरामपूरक्विंटल158500100009500
साताराक्विंटल4500070006000
राहताक्विंटल37000100008500
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल3650085007500
पुणेलोकलक्विंटल347300070005000
नागपूरलोकलक्विंटल600700085007780
मुंबईलोकलक्विंटल6927500100008750
कराडलोकलक्विंटल12450070007000
कामठीलोकलक्विंटल48000100009000
पनवेलनं. १क्विंटल40100001100010500
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/01/2024
जळगावक्विंटल18400070005500
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल25400070005500
पाटनक्विंटल3250035003000
साताराक्विंटल21700080007500
राहताक्विंटल44000100007000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल138800090008500
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3900095009250
पुणेलोकलक्विंटल404300070005000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल43700080007500
नागपूरलोकलक्विंटल840700085008125
मुंबईलोकलक्विंटल680700095008250
इस्लामपूरलोकलक्विंटल8700090008200
कामठीलोकलक्विंटल58000100009000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/12/2023
अकलुजक्विंटल10600080007000
जळगावक्विंटल140400050004500
जुन्नर – नारायणगावक्विंटल34150072004500
पाटनक्विंटल3250030002750
मंचरक्विंटल25250081105305
श्रीरामपूरक्विंटल13850095009000
राहताक्विंटल37000100008500
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल1389000100009500
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल229000100009500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल59600080007000
मुंबईलोकलक्विंटल586600080007000
इस्लामपूरलोकलक्विंटल6700080007450
कामठीलोकलक्विंटल39000100009500
पनवेलनं. १क्विंटल409000100009500
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/12/2023
अकलुजक्विंटल10700080007500
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल52300090006000
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल70130016001500
श्रीरामपूरक्विंटल13800095009000
साताराक्विंटल14700090008000
राहताक्विंटल5700090008000
पुणेलोकलक्विंटल351300070005000
वाईलोकलक्विंटल8600080007000
कामठीलोकलक्विंटल68000100009000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/12/2023
अकलुजक्विंटल12700080007500
अकोलाक्विंटल93750090008000
जळगावक्विंटल80300060004500
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल18350065005000
पाटनक्विंटल3250030002750
मंचरक्विंटल12350081105805
श्रीरामपूरक्विंटल13850095009000
साताराक्विंटल4700090008000
राहताक्विंटल37000100008500
हिंगणाक्विंटल1700070007000
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3900095009250
पुणेलोकलक्विंटल338300070005000
नागपूरलोकलक्विंटल600700090008500
मुंबईलोकलक्विंटल966600080007000
कराडलोकलक्विंटल12500070007000
वाईलोकलक्विंटल8600080007000
कामठीलोकलक्विंटल28000100009000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/12/2023
अहमदनगरक्विंटल11600090007500
जळगावक्विंटल35300070005000
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल14400070005500
पाटनक्विंटल3250030002750
मंचरक्विंटल15400081106055
साताराक्विंटल16700090008000
हिंगणाक्विंटल1750075007500
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल1389000100009500
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3700090008000
पुणेलोकलक्विंटल350300070005000
नागपूरलोकलक्विंटल600700090008500
मुंबईलोकलक्विंटल4717000100008500
कामठीलोकलक्विंटल38000100009000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
25/12/2023
अकोलाक्विंटल386800095009000
पाटनक्विंटल3250030002750
अकलुजलोकलक्विंटल10600080007000
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल28500080006500
पुणेलोकलक्विंटल328300070005000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल40600080007000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/12/2023
रामटेकहायब्रीडक्विंटल5100001400012000
पुणेलोकलक्विंटल683300070005000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल43600070006500
पनवेलनं. १क्विंटल30850090008750
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/12/2023
अकलुजक्विंटल6700090008000
अहमदनगरक्विंटल21600090007500
अकोलाक्विंटल7750090008000
जुन्नर – नारायणगावक्विंटल20700075007300
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल13350055004500
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल670140016501500
श्रीरामपूरक्विंटल118000100009000
राहताक्विंटल57000100008500
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल168600090007500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल26700080007500
नागपूरलोकलक्विंटल480700090008500
कामठीलोकलक्विंटल1700090008000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
22/12/2023
जालनालोकलक्विंटल1410041004100
अकोलालोकलक्विंटल80380038003800
औराद शहाजानीनं. १क्विंटल2400040004000
लातूरसफेदक्विंटल76380043904270
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/12/2023
अकोलाक्विंटल187700090008000
श्रीरामपूरक्विंटल11700090008000
साताराक्विंटल12600080007000
पुणेलोकलक्विंटल568300075005250
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल31600080007000
नागपूरलोकलक्विंटल720600070006750
वाईलोकलक्विंटल8600080007000
कामठीलोकलक्विंटल18000100009000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
16/12/2023
अहमदनगरक्विंटल13500082006600
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल14400080006000
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल8910093009200
श्रीरामपूरक्विंटल11800095009000
राहताक्विंटल37000100008500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल26600080007000
नागपूरलोकलक्विंटल360600070006750
कराडलोकलक्विंटल24600080008000
कामठीलोकलक्विंटल28000100009000
पनवेलनं. १क्विंटल35900095009250
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/12/2023
जळगावक्विंटल35300070005000
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल913500450006000
श्रीरामपूरक्विंटल1185001100010000
साताराक्विंटल1680001200010000
राहताक्विंटल57000120009500
हिंगणाक्विंटल1600060006000
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3900095009250
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल40600070006500
नागपूरलोकलक्विंटल600600070006750
मुंबईलोकलक्विंटल389700090008000
वाईलोकलक्विंटल8500080006500
कामठीलोकलक्विंटल1700090008000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
11/12/2023
अहमदनगरक्विंटल11500080006500
अकोलाक्विंटल255800095009000
जळगावक्विंटल49350082006500
जुन्नर – नारायणगावक्विंटल14750080007700
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल37500080006500
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल7780082008000
श्रीरामपूरक्विंटल1385001100010000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल1597000110009000
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3900095009250
पुणेलोकलक्विंटल396300090006000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल30600080007000
मुंबईलोकलक्विंटल961800095008750
कराडलोकलक्विंटल21600080008000
वाईलोकलक्विंटल7600090007500
कामठीलोकलक्विंटल2700090008000
रत्नागिरीनं. २क्विंटल24100001100010500
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/12/2023
राहताक्विंटल57000120008000
पुणेलोकलक्विंटल660300095006250
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल17600080007000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
09/12/2023
जळगावक्विंटल45300080006000
जुन्नर – नारायणगावक्विंटल16750082508000
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल21300065004750
श्रीरामपूरक्विंटल1385001100010000
राहताक्विंटल37000100008500
हिंगणाक्विंटल1100001000010000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल150800090008500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल25600080007000
नागपूरलोकलक्विंटल360500070006500
कराडलोकलक्विंटल12700085008500
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/12/2023
अहमदनगरक्विंटल43500090007000
अकोलाक्विंटल321800095009000
जळगावक्विंटल75400080005000
श्रीरामपूरक्विंटल1385001150010500
राहताक्विंटल37000100008500
हिंगणाक्विंटल1100001000010000
नाशिकहायब्रीडक्विंटल8500080006500
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल108000100009000
पुणेलोकलक्विंटल493300075005250
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल44500080006500
मुंबईलोकलक्विंटल7338000100009000
कामठीलोकलक्विंटल4700090008000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/12/2023
अकोलाक्विंटल208000100009000
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल48350082005850
राहताक्विंटल57000100008500
हिंगणाक्विंटल1400040004000
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3900095009250
रामटेकहायब्रीडक्विंटल5100001400012000
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल368000100009000
पुणेलोकलक्विंटल392300075005250
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल31500070006000
नागपूरलोकलक्विंटल740500070006500
मुंबईलोकलक्विंटल3838000100009000
वाईलोकलक्विंटल8600090007500
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
06/12/2023
जळगावक्विंटल50400080006000
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल56500090007000
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल18800083008200
श्रीरामपूरक्विंटल1395001200011000
साताराक्विंटल1180001200010000
राहताक्विंटल37000100008500
हिंगणाक्विंटल1500050005000
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3900095009250
पुणेलोकलक्विंटल533300080005500
नागपूरलोकलक्विंटल600500070006500
वाईलोकलक्विंटल87000100008500
रत्नागिरीनं. २क्विंटल249000100009500
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
05/12/2023
अहमदनगरक्विंटल315001000750
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल233500100006750
पाटनक्विंटल3250035003000
राहताक्विंटल37000100008500
हिंगणाक्विंटल2450045004500
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल1388000100009000
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3900095009250
पुणेलोकलक्विंटल410300080005500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल21700080007500
मुंबईलोकलक्विंटल7788000100009000
इस्लामपूरलोकलक्विंटल5650090007800
कराडलोकलक्विंटल21500080008000
कामठीलोकलक्विंटल1700090008000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/12/2023
अकोलाक्विंटल327700095009000
जळगावक्विंटल40300050004000
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल34350090006250
श्रीरामपूरक्विंटल1385001050010000
साताराक्विंटल36680001200010000
हिंगणाक्विंटल245001000010000
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3900096009300
पुणेलोकलक्विंटल5443000100006500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल17500070006000
नागपूरलोकलक्विंटल940500070006500
मुंबईलोकलक्विंटल9229000100009500
कराडलोकलक्विंटल24700085008500
वाईलोकलक्विंटल87000100008500
कामठीलोकलक्विंटल2700090008000
रत्नागिरीनं. २क्विंटल21300035003300
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/12/2023
मंचरक्विंटल11611081107110
साताराक्विंटल2280001200010000
राहताक्विंटल37000100008500
पुणेलोकलक्विंटल668300090006000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल36600080007000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/12/2023
जळगावक्विंटल40300060004500
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल23250085005500
पाटनक्विंटल4250030002750
श्रीरामपूरक्विंटल1385001100010000
राहताक्विंटल38000100009000
हिंगणाक्विंटल2400060006000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल138100001100010500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल27600080007000
कराडलोकलक्विंटल12700085008500
कामठीलोकलक्विंटल28000100009000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
01/12/2023
अकोलाक्विंटल3268000100009000
पाटनक्विंटल3250030002750
श्रीरामपूरक्विंटल138000105009500
राहताक्विंटल37000100008500
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल120100001100010500
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3900095009250
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल1170001300010000
पुणेलोकलक्विंटल420300090006000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल27600080007000
मुंबईलोकलक्विंटल7087500100008750
इस्लामपूरलोकलक्विंटल107000100008500
वाईलोकलक्विंटल87000100008500
कामठीलोकलक्विंटल38000100009000
रत्नागिरीनं. २क्विंटल18100012001100
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/11/2023
अकोलाक्विंटल268000100009000
जळगावक्विंटल125500085006000
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल456900110008500
श्रीरामपूरक्विंटल1195001300012000
साताराक्विंटल16500080006500
राहताक्विंटल47000100008500
हिंगणाक्विंटल1600060006000
कल्याणहायब्रीडक्विंटल39000100009500
पुणेलोकलक्विंटल3973000100006500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल458000100009000
मुंबईलोकलक्विंटल7027500100008750
कराडलोकलक्विंटल9600080008000
वाईलोकलक्विंटल97000100009500
कामठीलोकलक्विंटल78000100009000
रत्नागिरीनं. २क्विंटल24100001200011000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
29/11/2023
जळगावक्विंटल54300060004500
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल12300090006000
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल14800085008300
पाटनक्विंटल3300040003500
मंचरक्विंटल8200081005050
श्रीरामपूरक्विंटल1195001100010000
राहताक्विंटल37000100008500
हिंगणाक्विंटल1600060006000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल39000100009500
कल्याणहायब्रीडक्विंटल39200100009600
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल97000110009000
पुणेलोकलक्विंटल226300090006000
नागपूरलोकलक्विंटल740500060005750
मुंबईलोकलक्विंटल5807500100008750
कराडलोकलक्विंटल15700080008000
वाईलोकलक्विंटल96000100008000
कामठीलोकलक्विंटल19000100009600
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/11/2023
जळगावक्विंटल75400060005000
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल36800083008200
पाटनक्विंटल3300040003500
साताराक्विंटल20500080006500
राहताक्विंटल5140002200018000
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल3800090008500
कल्याणहायब्रीडक्विंटल38500100009250
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल217000110009000
पुणेलोकलक्विंटल297300085005750
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल16700080007500
नागपूरलोकलक्विंटल960450055005250
इस्लामपूरलोकलक्विंटल57000110009000
कामठीलोकलक्विंटल2700090008000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/11/2023
जुन्नर – नारायणगावक्विंटल5700075007300
पाटनक्विंटल3300040003500
पुणेलोकलक्विंटल434300090006000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल25600080007000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
26/11/2023
जुन्नर – नारायणगावक्विंटल5700075107300
मंचरक्विंटल7600080007000
साताराक्विंटल12500080006500
राहताक्विंटल37000100008500
पुणेलोकलक्विंटल698300090006000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल24600080007000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
25/11/2023
जळगावक्विंटल60400080006000
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल18350065005000
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल6800085008300
पाटनक्विंटल3250035003000
श्रीरामपूरक्विंटल1185001100010000
राहताक्विंटल48000100009000
हिंगणाक्विंटल2350035003500
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल138800090008500
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल36000100008000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल20600090007500
नागपूरलोकलक्विंटल720450055005250
कामठीलोकलक्विंटल38000100009000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/11/2023
अकोलाक्विंटल288000100009000
जळगावक्विंटल40250045003500
पाटनक्विंटल3350045004000
श्रीरामपूरक्विंटल1185001100010000
राहताक्विंटल37000100008500
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल1509000100009500
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल580001300010500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल277000100008500
वाईलोकलक्विंटल97000100009500
कामठीलोकलक्विंटल38000100009000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/11/2023
अहमदनगरक्विंटल103500085006750
अकोलाक्विंटल2068000100009000
जळगावक्विंटल70300050004000
श्रीरामपूरक्विंटल138500100009500
राहताक्विंटल37000100008500
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल138100001100010500
कल्याणहायब्रीडक्विंटल39000100009500
पुणेलोकलक्विंटल481350090006250
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल19600080007000
मुंबईलोकलक्विंटल7768000110009500
इस्लामपूरलोकलक्विंटल88000120009500
वाईलोकलक्विंटल66000100008000
कामठीलोकलक्विंटल38000100009000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
10/11/2023
श्रीरामपूरक्विंटल138500100009500
राहताक्विंटल37000100008500
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल120100001100010500
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3800090008500
पुणेलोकलक्विंटल4133000100006500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल288000100009000
मुंबईलोकलक्विंटल7507000120009500
इस्लामपूरलोकलक्विंटल37000110009000
वाईलोकलक्विंटल8500090007000
कामठीलोकलक्विंटल38000100009000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/11/2023
अकोलाक्विंटल1288000100009000
पाटनक्विंटल3300040003500
श्रीरामपूरक्विंटल158500100009000
राहताक्विंटल37000100008500
पुणेलोकलक्विंटल3503000100006500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल17700080007500
मुंबईलोकलक्विंटल1612700080007500
वाईलोकलक्विंटल7500090007000
कामठीलोकलक्विंटल48000100009000
रत्नागिरीनं. २क्विंटल21110013001200

थांबा!
आपल्यासाठी महत्वाची सूचना.

 महाराष्ट्रातील प्रत्येक बाजारसमितीतील शेतमालाचा बाजारभाव व शेती विषयक मोफत माहिती मिळवण्यासाठीखालील

खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

- Team BajarBhav.in

Join WhatsApp

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
28/10/2023
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल17300090006000
श्रीरामपूरक्विंटल1585001100010000
वडगाव पेठक्विंटल21100001300011000
राहताक्विंटल63500100006700
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल780001500011500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल138000100009000
नागपूरलोकलक्विंटल360500070006500
कामठीलोकलक्विंटल2700090008000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
24/10/2023
राहताक्विंटल37000100008500
पुणेलोकलक्विंटल393250090005750
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल21700100008500
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
23/10/2023
अहमदनगरक्विंटल2700080007500
श्रीरामपूरक्विंटल1585001100010000
साताराक्विंटल480001200010000
पुणेलोकलक्विंटल430250085005500
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल286000100008000
कराडलोकलक्विंटल1580001100011000
वाईलोकलक्विंटल67000120009500
कामठीलोकलक्विंटल4700090008000

शेतमाल: आले 05/09/2023 दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/09/2023
अकोलाक्विंटल43880001200010000
जुन्नर – नारायणगावक्विंटल5600070006500
पाटनक्विंटल3250035003000
मंचरक्विंटल3900090009000
श्रीरामपूरक्विंटल1585001200010500
साताराक्विंटल380001300010500
हिंगणाक्विंटल1380038003800
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल1386000100008000
कल्याणहायब्रीडक्विंटल3550065006000
सांगली -फळे भाजीपालालोकलक्विंटल5100001500012500
पुणेलोकलक्विंटल2503000136008300
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल31700080007500
मुंबईलोकलक्विंटल87080001300010500
कराडलोकलक्विंटल21120001300013000
वाईलोकलक्विंटल88000140009000
कामठीलोकलक्विंटल28001000900
03/09/2023

शेतमाल: आले 19/06/2023 दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/06/2023
साताराक्विंटल2180001250010250
राहताक्विंटल4100001500012500
रामटेकहायब्रीडक्विंटल78000100009000
पुणेलोकलक्विंटल4894000146009300
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल228000100009000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/05/2023
साताराक्विंटल138000110009500
राहताक्विंटल4100001500012500
पुणेलोकलक्विंटल8535800132009500
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल1400040004000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल15600080007000
वाईलोकलक्विंटल8100001400012000

शेतमाल: आले 15/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/01/2023
अहमदनगरक्विंटल56250045003500
जळगावक्विंटल15300040003500
जुन्नर – नारायणगावक्विंटल10170045003000
औरंगाबादक्विंटल17300045003750
पाटनक्विंटल3300035003250
श्रीरामपूरक्विंटल29250035003000
राहताक्विंटल3400050004500
अमरावती- फळ आणि भाजीपालाहायब्रीडक्विंटल120400045004250
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल20250045003500
कराडलोकलक्विंटल6400050005000
वाईलोकलक्विंटल9250040003350
कामठीलोकलक्विंटल3350045004000

शेतमाल: आले 03/01/2023 दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
02/01/2023
औरंगाबादक्विंटल7300045003750
राहूरीक्विंटल2350045004000
पाटनक्विंटल3250035003000
श्रीरामपूरक्विंटल35300045003750
साताराक्विंटल16300040003500
पुणेलोकलक्विंटल301180045003150
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल1200020002000
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल59300040003500
कराडलोकलक्विंटल15250035003500
वाईलोकलक्विंटल9400045004250
कामठीलोकलक्विंटल4400050004500
रत्नागिरीनं. २क्विंटल55250055504500

जर आजचे भाव अपडेट झाले नसतील तर वरील रिफ्रेश बटनवरून रिफ्रेश करत राहा, लवकरच भाव अपडेट करण्यात येईल.

(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
आजचे शेतमालाचे बाजारभाव
WRITTEN BY

आजचे शेतमालाचे बाजारभाव

नमस्कार शेतकरी बांधवांनो BajarBhav.in घेऊन आले आहे सर्व शेती मालाचे बाजार भाव आता आपल्या व्हाट्सअप वर.
शेती मालाचे बाजारभाव जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना बाजारभावा बद्दल जागरूक करणे हे आमचे ध्येय आहे.
Close Visit Havaman Andaj